Dura Vermeer

Voor Dura Vermeer divisie Infra zijn een groot scala aan diensten geleverd. Dit betreft onder meer:

- Versterken van de commerciele slagkracht en samenwerken in teams (zie onderstaand videoverslag)

- Invoering structurele klanttevredenheidmetingen

- Invoeren van business intelligence / werken met externe databases

- Opzetten strategisch accountmanagment

 Age Vermeer vertelt over de businesscase Dura Vermeer: Groeien in tijden van krimp!