Arcadis

Voor Arcadis is een tool geimplementeerd om de klanttevredenheid structureel te meten. Hierdoor kreeg men zicht op de de gepercipieerde kwaliteit van de dienstverlening. Voor meer informatie over deze opdracht lees onderstaand artikel waarin Arcadis aangeeft wat de toegevoegde waarde van dit project is.