Onze diensten

CONSULTANCY

Eigenlijk zijn we geen consultants! Wij doen vaak NIET wat klanten ons vragen en we maken al helemaal geen dikke rapporten…! We denken en doen mee om uw commerciele doelen te bereiken. We zijn specialisten in het optimaliseren van uw commerciële performance. Vooral in b-to-b en professionele service industrie. We kijken vaak eerst naar hoe het gaat op dit moment. Welke dingen gaan goed, en welke dingen hebben aandacht nodig om de keten te versterken? Wat vinden klanten over de kwaliteit van uw diensten? Wie geeft uw organisatie een 8 of hoger? En waarom dan? Weet u dit precies of ongeveer? Met een berg aan inspiratie van uw klanten denken en doen we met u mee om veranderingen aan te brengen. Om uw klantgerichtheid te versterken. Draagvlak van de mensen die het moeten doen is uiteraard een kritische succesfactor. Dit doen we met passie en overtuiging.

Een andere invalshoek kan zijn dat we eerst beginnen bij die activiteiten die veel opleveren en weinig moeite kosten om op korte termijn successen te behalen. Dit geeft vaak veel energie en vertrouwen vanuit de organisatie! Dan wordt veranderen een stuk makkelijker en zelfs leuk! Zie als voorbeeld hiervan Dura Vermeer (onder klanten/dura vermeer op deze site)

TRAINING EN OPLEIDING

Traditionele opleidingen en cursussen richten zich doorgaans op de ontwikkeling van vaardigheden alleen. Naar onze visie werkt dit niet. Het zal pas gaan werken wanneer ontwikkeling van soft skills (cultuur) gecombineerd worden met structurele monitoring van ontwikkelingen binnen het commercieel proces (structuur). Op deze manier wordt het mogelijk voor ieder bedrijf dat deelneemt aan de leergang zijn eigen commerciële ontwikkeling te monitoren. Het wordt duidelijk waar de zwakke plakken liggen, wat er goed gaat en wat minder.

De leergang Vergroten Commerciële Slagkracht richt zich niet alleen op de medewekers die zich bezighouden met projectverwerving. Iedereen die contact heeft met klanten, speelt in dit geheel een rol. Natuurlijk ieder op zijn eigen manier, maar uiteindelijk leiden alle contacten tot ervaringen van klanten. Deze ervaringen leiden op hun beurt weer tot loyaliteit (de mate van retentie) en klantambassadeurschap (klanten als verlengstuk van de eigen verkoop organisatie). Wanneer we een structurele verbetering van de commerciële performance willen bereiken, dan spelen leidinggevenden hierbinnen vanzelfsprekend ook een belangrijke rol. Hoe stuur je op het commercieel proces en welke sturingselementen heb je, als leidinggevende, hiervoor nodig? 

TOOLING

Om de commerciele slagkracht van een organisatie te versterken, is gereedschap nodig. Het is belangrijk om te kunnen zien hoe effectief het proces zich ontwikkelt. Vaak zijn de beschikbare instrumenten bij bedrijven hiervoor niet toereikend, niet beschikbaar of te ingewikkeld in het gebruik. Van Emden Marketing Consultancy biedt voor deze situaties eigen software online tooling die buitengewoon simpel en doeltreffend is. Deze tooling bieden wij aan in combinatie met verbeterprogramma's gericht op ontwikkeling klantgerichtheid en commerciele performance.